กิจกรรมภายในองค์กร 

กิจกรรมภายในองค์กร : ท่องเที่ยวประจำปี 61

รางวัล : การรับรองมาตรฐาน 

อบรมดับเพลิง ปี 2562 

งานตรวจติดตามคุณภาพระบบ ISO 9001